Podmienky
  • Pri prebratí vozidla je klient povinný predložiť občiansky a vodičský preukaz.
  • Klient je povinný uhradiť vratnú zálohu vo výške 100 EUR.
  • Vozidlo sa odovzdáva s plnou nádržou a takisto ho klient vracia s plnou nádržou späť.
  • V prípade akéhokoľvek poškodenia vozidla vratná záloha prepadá v prospech prenajímateľa.